Nguyễn Hà
Nguyễn Hà

Mong muốn của mình là mang lại thông tin, kiến thức về chatbot, xây dựng kinh doanh cho các bạn. Và sẽ vui hơn nữa khi từ đó, các bạn áp dụng và thấy được hiệu quả cho riêng mình.