Demo chatbot flow

Flow: minigame > tạo voucher gửi vào hệ thống

Vào

User chơi VQMM từ nhiều nguồn.
Bắt đầu

Chơi

Bắt đầu chơi VQMM và nhận quà
Bước 2

Nhận được quà

Có phần thưởng là voucher 50%
Bước 3

Tạo Voucher code

Cú pháp: VQMM[PSID last 6 digits]
Gửi PSID qua GG Sheet để dùng hàm RIGHT(text, number) để lấy 6 số cuối
Bước 4

Lấy mã voucher 6 số

Lấy mã 6 số được cắt từ PISD trong GG Sheet về chatbot.
Bước 5

Call API add voucher code

Gửi cú pháp VQMM[6 số cuối] đến API endpoint của để thêm voucher code vào database.
Sau đó nếu khách mua hàng và sử dụng mã voucher này trên website họ sẽ được giảm giá.
Bước cuối