Giới thiệu (demo)

Comta là gì?

Cơm Ta là viết tắt đại diện cho Communication, Commercial và Ecommerce,…của TA. Comta tập trung vào 2 lĩnh vực chính là Chatbot & integration.

Khởi nghiệp thực chiến và tìm giải pháp cho SMBs?

Comta ra đời xuất phát từ những trải nghiệm thực tế trong quá trình khởi nghiệp, kết hợp với đam mê khám phá lĩnh vực sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Những nơi mà họ không có quá nhiều nguồn lực để áp dụng công nghệ vào việc vận hành doanh nghiệp.

Câu chuyện đằng sau cái tên

Câu chuyện bắt đầu khoảng năm 2018, khi Anh Em chúng tôi khởi nghiệp mảng công nghệ nhưng quá vất vả khi mà có quá nhiều ứng dụng, nền tảng sử dụng trong một doanh nghiệp

The Story Behind The Name

The story starts around 15 years ago when brothers Kirk & Jordan started helping local businesses develop their websites .

The Story Behind The Name

The story starts around 15 years ago when brothers Kirk & Jordan started helping local businesses develop their websites .

At the heart of every campaigns are related. Transparent. believe and Trust. Trust.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum.

Awards and recognition that we have achieved?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum.

Look’s interesting?

Keep in touch for trendy news