Chinh Đặng
Chinh Đặng

Mỗi lần chứng kiến khách hàng ngạc nhiên, thích thú và vui sướng vì những khó khăn trong vận hành được giải quyết gọn lẹ là mỗi lần tôi thấy sự đam mê với automation càng lớn hơn.
feauter-image-hdsd-manychat-phan-1

HDSD ManyChat cơ bản – Phần 1: Dashboard, Audience, Live Chat

Ở bài viết giới thiệu Facebook Messenger Marketing là gì, bạn đã có khái niệm cơ bản về Messenger Marketing và một số ví dụ tận dụng Facebook Messenger để phát triển doanh nghiệp. Bài viết này sẽ bắt đầu đi vào chi tiết cách thức áp dụng bằng ManyChat.

Bài viết này sẽ bao gồm 3 thành phần đầu tiên của ManyChat: Dashboard, Audience, LiveChat.